?

Log in

Takarazuka Journal

Reviews and random fan girl squeeage free for all.
Some other things are f-locked because I don't think
they should just be floating about on the internet♥


My favs. But for those who like lists:

Fav. Troupe: Tsukigumi
Fav. 'Sienne: Ryuu Masaki, followed by Ozora Yuuhi, and then in no particular order Sawaki Rizu, Aono Yuki, Yumeno Seika, Kurenai Yuzuru, Shirahana Remi, Kouzuki Ruu, Kouga Asahi, Tamaki Ryou, Manaki Reika, Makaze Suzuho, etc...
Fav. Retired 'Sienne: Shibuki Jun, followed in no particular order by Mizu Natsuki, Kozuki Wataru, Kouju Tatsuki, Yoshizuki Eri, Hinata San, Mirai Yuuki, Aran Kei, Tatsuki You, Hazakura Shizuku, Asaji Saki, Migiwa Natsuko, Kuze Seika, Amami Yuuki, Hatsukaze Midori, Shirahane Yuri, Yumeki Noa, Daichi Mao, Makoto Tsubasa, Nagisa Aki, Ryou Akino, Otori Rei, and many, many more...
Fav. Show: Guys and Dolls (Tsukigumi '02) & Floating Bridge of Dreams (Tsukigumi '08)
Fav. Revue Show: Nova Bossa Nova (Yukigumi '99) & MAHOROBA (Tsukigumi '07)
Fav. Bow Hall: HAMLET!! (Tsukigumi '10)

Statistics